Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ празнува 75 години

На 15 април УМБАЛ „Лозенец“ навърши 75 години от създаването си. Болницата отбелязва повода с тържествено честване на 20 април с екипа и много официални гости в аулата на сградата, където се помещава.

Болница „Лозенец“ е едно от най-известните лечебни заведения у нас. Основите й са поставени на 15 април 1948 г., когато по подобие на практиката в бившите социалистически страни, се създава т. нар. Правителствена поликлиника. Основната й задача е да осигури здравното и профилактично обслужване на служителите на висшите държавни и правителствени институции. Тогава лечебното заведение се намира на ул. „Бъкстон“ № 6 в столицата. Правителствена поликлиника всъщност изпълнява функциите на обединена многопрофилна болница в умален формат. Пред новото здравно заведение има много високи и специфични изисквания. Правителствена поликлиника е държавно здравно заведение като всички останали в страната, но се финансира директно от Министерски съвет, а методичното ръководство се осъществява от Министерството на народното здраве и социалните грижи. Охраната се осигурява от Управление безопасност и охрана (УБО). Всяка една от тези институции налага своите изисквания към персонала. Редът и дисциплината са железни.

Развитието и разширяването на дейността през годините налага нова организация на диагностично-лечебната дейност и разширяване на базата. Така през 1952 т. се създава Правителствена обединена болница. За времето от 1952 до 1964 г. се разкриват нови структурни звена, въвеждат се нови методи за диагностика, лечение и рехабилитация, увеличава се и персоналът. На 01.01.1955 г. започва да функционира и санаториум в с. Владая. В него е предвидено да постъпват пациенти предимно за долекуване, хронично болни, след големи и тежки оперативни интервенции. Там освен стандартните физиотерапевтични методи се прилагат и всички възможни природни средства.

Знаков момент в развитието на болничното заведение е преместването му в нова сграда в кв. „Лозенец“, ул. „Козяк“ през 1964 година. Това е местонахождението на медицинския комплекс и до днес. Сградата е проектирана и построена съобразно водещите световни образци в паркова среда, с оптимално функционално взаимодействие.

През 1983 г. болничното заведение е преименувано на „Първа клинична болница Д-р Кирил Хафезов“. В продължение на години променя своя статут – включвана е в състава на ВМА, впоследствие е на пряко подчинение на Министерство на отбраната, а през 1995 г. преминава към Министерство на здравеопазването. Това създава предпоставки за ускоряване процеса на реформиране на болницата и изграждането й като водеща кардиохирургична база в страната.

Днес УМБАЛ „Лозенец“ е модерно лечебно заведение, оборудвано със съвременна техника и изключителни специалисти, от чиито услуги може да се възползва всеки обикновен гражданин на страната. От началото на 2022 г. начело на болницата е д-р Христо Стоянов.

Лечебното заведение разкри два специализирани центъра

 


Директорът на болницата д-р Стоянов

Само за последната година УМБАЛ „Лозенец“ отчита значително нарастване на броя пациенти, разширяване на дейностите, както и привличане на нови специалисти към екипа на лечебното заведение. През изминалите месеци бяха реализирани най-различни кампании и инициативи в сферата на общественото здраве.

Една от тях е „Клинични дни“, която се организира периодично и всеки път е посветена на различна тема. Първото такова събитие се състоя през януари тази година и постави фокус върху рака на панкреаса. Успоредно с това лечебното заведение разкри и първия у нас Център за лечение на болести на панкреаса с ръководител доц. д-р Олег Чолаков. Той е доказан специалист с над 25-годишен опит в панкреасната хирургия, специализирал и работил в двата най-големи немски панкреасни центрове в Хайделберг и Бохум, както и в Панкреасния център в Берн, Швейцария.

В края на месец март в рамките на „Клинични дни“ се проведе и Академия по планинска медицина – зима. Събитието бе организирано от доц. д-р Олег Чолаков и бе под патронажа на президента Румен Радев. В своята презентация пред присъстващите доц. Чолаков направи ретроспекция на системата HEMS по света, като подчерта, че България е единствената страна в ЕС, която няма система за въздушно спасяване.

В края на миналата година „Лозенец“ разкри и първия Център за превенция и лечение на рак на дебелото черво COLON ЦЕНТЪР БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“, ръководен от д-р Герасим Темелков. Основният фокус е ранното откриване и предотвратяване на онкологичното заболяване колоректален карцином. Центърът е базиран на доказано работещата германска скринингова програма, а всички регистрирани пациенти се консултират напълно безплатно.

Наред с всичко изброено, УМБАЛ „Лозенец“ продължава традицията за безплатни профилактични прегледи. Лечебното заведение подава ръка и на бъдещите специалисти, като в его специализират много млади лекари.

На територията на болницата функционира и Медицински център, който предоставя на своите пациенти достъп до специализирана извънболнична медицинска помощ, спазвайки принципите на добрата лекарска практика и приетите медицински стандарти. Центърът разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в различни области на медицината с дългогодишен професионален опит и има сключен договор с Националната здравноосигурителна каса. От услугите на медицинския център могат да се възползват пациенти.