Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

БНТ: д-р Ани Гьошева, лекар-специализант в УМБАЛ Лозенец "Липса на педиатри в страната - как може да бъде решен проблемът"

Липса на педиатри в страната.

Детските лекари са изключително важен елемент от здравната система на България. Освен с голямата отговорност, която носят, в практиката си те се сблъскват и с много трудности.

"Големият брой дежурства, това че трябва да работят на две и повече работни места, защото и те имат семейства, които трябва да издържат, контактът с родителите, които много пъти са нетолерантни, нетърпеливи и ние трябва да ги успокоим. Точно тези неща може би отдръпват младите специалисти към избора на тази хубава и благородна професия. И е хубаво да се стремим да се развиваме и да няма този дефицит, който настъпва", заяви в "Денят започва" д-р Ани Гьошева, лекар-специализант.

Недостигът на кадри е най-сериозният проблем пред работещите с деца лекари.

"Даже с всяка следваща година е все по-осезаем. Тук е хубаво да се вметне, че много хора не знаят, но поставят педиатрите под един знаменател. Всъщност можем да ги разделим на три нисши. Това са общопрактикуващите лекари в доболничната помощ, които могат да работят с деца, лекарите специалисти и лекарите, работещи в болничната помощ", допълни д-р Ани Гьошева.

Във всяко едно от тези звена има трудности, които ги превръщат в непривлекателни за младите лекари. При общопрактикуващите лекари например често проблемите опират до липсата на достатъчно средства при прегледи или застаряващата възраст на лекуващите.

"Голяма част от общопрактикуващите лекари са над 60-годишна възраст. Предвид ковид пандемията се пенсионираха и много деца останаха без личен лекар и се разпръснаха по другите практики", добави д-р Ани Гьошева.

Младите лекари имат своите предложения, с които специалността да бъде по-привлекателна.

"На първо място е финансовото стимулиране, дали под формата на стипендии, дълго време детското здравеопазване беше в най-долната нисша на заплащане. Последните месеци виждаме, че все повече се приоритизира. Надяваме се да вървят нещата и занапред така и да се запълни кадровият дефицит", поясни д-р Ани Гьошева.

Все пак педиатрите отбелязват, че в последните месеци средствата, отделяни за така наречените детски пътеки, се увеличат. Това отбелязват и от здравното министерство.

В периода от 2019 г. до момента е налице постоянна тенденция за ръст на цените на клиничните пътеки, като това е особено осезаемо при клиничните пътеки в областта на неонатологията, педиатрията и АГ.

От ведомството цитират още данни на Евростат от 2020 г., според които България е с добра осигуреност с педиатри.

Осигуреността с педиатри в България е 20,4 на 100 000 души население, с което страната ни заема 11-о място сред държавите членки на Европейския съюз.

И все пак от 2009 г. едва 337 лекари са придобили специалност "Педиатрия", като това прави средно по около 25 души годишно.