Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Станислав Иванов


Лекар-специалист

Спешно отделение

Специалност
Обща медицина


Д-р Станислав Иванов завършва медицина в Медицински университет-София през 1995 г.

Има магистратура по здравен мениджмънт, придобита през 2012 г. в Югозападния университет-Благоевград и е магистър по трудова медицина от 2014 г. (Медицински университет-София). През 2016 г. придобива специалност по обща медицина.

От 1999 г. до 2002 г. работи като  лекар (диагностика и лечение на пациенти) в Клиниката по хирургия на Държавна университетска болница „Св. Анна“, а от 2003 до 2007 г. – в Центъра за спешна медицинска помощ-София-град. През периода 2007-2018 г. работи в Групова практика за първична медицинска помощ  ВИА ООД като лекар и се занимава  с диагностика и лечение на пациенти и с организация на дейността. През 2018 г. д-р Иванов се присъединява към екипа на  Спешното отделение на Университетска  болница „Лозенец“Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540