Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Славена Стойкова


Лекар-специалист

Отделение по очни болести

Специалност
Очни болести


График прегледи

По график:
08:00 - 13:00
13:00 - 18:00

Завършва медицина с отличен успех в Медицински Университет- София през 2002г. Придобива специалност Офталмология през 2010г. Защитава дисертационен труд на тема " Амиодаронова кератопатия и връзка с реалната плазмена концентрация на медикамента" и придобива научно-образователна степен „доктор“ към Факултет по Химия и Фармация на Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2017г.

Печели конкурс за редовен асистент по очни болести към Катедрата по хиругия на Медицинския факултет на СУ през 2010г. Води занятия по офталмология на студенти както от специалност Медицина на Медицинския факултет, така и към други факултети на Софийския университет- Оптометрия във Физически факултет, Специална педагогика в Педгогически факултет.

Занимава се с обучение на чуждестранни студенти и на специализанти към Медицинския факултет на СУ. Участва в научни конференции, симпозиуми и конгреси, както и редица обучения в страната и чужбина. Има професионални интереси в областта на социално-значимите очни заболявания и на детската офталмология.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540