Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Светломир Таков


Началник отделение

Клиника по вътрешни болести

Специалност
Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

График прегледи

Понеделник - Петък:
По график:
11:00 - 13:00
14:00 - 16:00
НЗОК -Вторник:
14:30 -16:30Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540