Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Светломир Таков


Началник отделение

Клиника по вътрешни болести

Специалност
Вътрешни болести
Пневмология и фтизиатрия

График прегледи

Понеделник - Петък:
11:00 - 12:30

Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540