Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Огнян Шаламанов


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Шаламанов  е специалист с над 20-годишен опит в специалността „Анестезиология и реанимация”.

Завършил е „Медицина”  във  Висш медицински институт – гр. София ( в момента Медицински университет – София) през  1994 г.

Професионалният му път започва в Центъра по спешна медицина – София като лекар-ординатор. От 1995 г. до 2003 г. работи като анестезиолог в „Отделение по анестезиология и интензивно лечение” в МБАЛСМ „Н.И. Пирогов ”.  От март 2003 г. до момента е анестезиолог-реаниматор в „Клиника по анестезиология и интензивно лечение” в болница „Лозенец”. От 2009 г. е координатор по трансплантационната дейност на болницата.

През 2000 г. придобива специалност „Анестезиология и реанимация”.  Магистър по „Обществено здраве  и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София

През 2019 г. специализира в клиниката по „Кардиохирургия, гръдна и съдова хирургия и трансплантации” в Медицински университет – гр. Хановер, Германия., владее английски, немски и руски език.

Член на БЛС, Дружеството на анестезиолозите в България.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540