Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Гергана Лазарова


Лекар-специалист

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология
Вътрешни болести

График прегледи

Понеделник - Петък:
08:00 - 16:00
НЗОК - 08:00 - 14:00

Д-р Лазарова завършва медицина в МУ – София през 1988 г.
Работила е като лекар в Окръжната болница в Кюстендил от 1988 г. до 1991 г., а от 1992 г. досега е част от екипа на МБАЛ „Лозенец“.

Д-р Лазарова е специалист по вътрешни болести и кардиология и магистър по здравен мениджмънт. Притежава сертификат „експертно ниво“ за ехокардиография, ТЕЕ и стрес-ехокардиография.
Участвала е в различни европейски проекти: Syst-Eur, HYVET и др. Обявена е за „Професионалист на годината“ за 2006 г., многократно е удостоявана със сертификат „Лекар, на когото българите вярват“.

Член е на Дружество на кардиолозите в България и на работната група по ехокардиография. Д-р Лазарова е хоноруван асистент по вътрешни болести и кардиология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Председател е на Етичната комисия в болница „Лозенец“.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540