Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Виолета Азис


Клиничен психологСпециалност
Психолог


График прегледи

Понеделник и Петък:
08:30 - 13:30

Д-р Виолета Азис е ръководител на Центъра за психологична помощ в УМБАЛ
“Лозенец”. Тя има докторска степен по Kлинична психология от СУ “Св. Климент
Охридски” в областта на психосоматичните заболявания, психодрама терапевт и специалист по Групова динамика към Институт по психология на групите и Австрийската асоциация по групова динамика и групова психотерапия (ÖAGG), сертифициран практикуващ Tele'Drama специалист – към международния ITI институт - единствената легитимна световна организация за обучение на специалисти за работа онлайн.

Преподава към магистърска програма по Клинична психология на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ .

От 2010 г. работи като клиничен психолог в УМБАЛ “Лозенец“.

Консултира хоспитализирани пациенти във всички отделения на болницата - пациенти с
психосоматични оплаквания; преди и след кардиохирургични и други тежки операции;
пациенти на хемодиализа; преди и след чернодробна и бъбречна трансплантация,
семействата и близките на пациентите; пациенти с онкологични заболявания;

Член на Дружеството на българските психолози, Българската асоциация по психотерапия, Асоциация на психолозите и психотерапевтите в медицински структури
и Международната асоциация по групова психотерапия и групови процеси (IAGP)Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540