Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Анъл Хюсменов


Лекар-специалистСпециалност
Нервни болести


График прегледи

По график:
07:30 - 13:30
13:30 - 18:30
НЗОК - Вторник:
13:30 -15:30
Четвъртък:
09:30 -10:30

Д-р Анъл Хюсменов е специалист невролог в София с над 5 години медицински опит. Извършва съвременна диагностика на заболявания на централна, периферна и вегетативна нервна система.

Завършва Медицински университет София през 2017 г. и придобива специалност Нервни болести. Има придобита магистърска степен по специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Д-р Хюсменов работи в МБАЛ Софиямед и МБАЛ Лозенец от 2018 до 2022 г. От 2018 г. е част и от екипа специалисти на МЦ Лозенец София.

 

Квалификации
  • Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по неврология.
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.


 Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540