Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Азис Азис


Лекар-специалист

Клиника по кардиохирургия

Специалност
Съдова хирургия


Д-р Азис Азис се дипломира като „лекар“ в Медицински университет - Пловдив през 2008 г. и става част от екипа на Клиника по кардиохирургия на УМБАЛ „Лозенец“. От 2009 г. е избран за редовен асистент по сърдечна хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Придобива специалност „кардиохирургия“ през 2017 г. През 2022 г. придобива втора специалност по „съдова хирургия“.

Има интереси в коронарната и клапна хирургия, съдовата диагностика и лечението на артериалната и венозна патология.

Член е на Българска Асоциация по Гръдна, Сърдечна и Съдова Хирургия, Българското Национално Дружество по Съдова и Ендовакуларна Хирургия и Ангиология, Българско Дружество по Ангиология, Българско Дружество по Кардиохирургия.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540