Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Малина Петкова


Лекар-специалистСпециалност
Вътрешни болести
Ендокринология и болести на обмяната на веществата

Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540