Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Йорданка Узунова, д.м.


Началник клиника

Клиника по педиатрия

Специалност
Педиатрия


Доц. д-р Йорданка Узунова, дм завършва медицина в Медицинска академия – София и има специалност по детски болести. Започва работа в Детско отделение на Окръжна болница – Видин, а от 1999 г. работи в болница “Лозенец”.

От 2004 г. е в екипа, осъществил всички чернодробни трансплантации на деца у нас под ръководството на проф. Любомир Спасов в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Защитава дисертация на тема „Ранен постоперативен период при деца с чернодробна трансплантация”.

Доцент е в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и заместник-декан на факултета.
Автор на монографията „Чернодробна трансплантация на деца“, издаден издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“. Доц. Узунова е автор и съавтор на 80 публикации по медицина в български и международни издания. Участник е в редица национални и международни конференции и конгреси по проблеми на педиатрията.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540