Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Велислава Терзиева, д.м.


Началник Лаборатория по клинична вирусология

Лаборатория по клинична микробиология и вирусология


Завършила с отличие Медицински университет-София.
Защитила е докторска степен в ИБИР „Акад. К. Братанов“, Българска Академия на Науките. Специализирала е в Университета в Милано, Италия, Пенсилвански университет, САЩ, INSERM, Франция.

Стипендиант е на Европейската Клинична Асоциация по СПИН. Наградена е с грант по програмата Мария Склодовска Кюри на ЕС. Доц. Терзиева има специалности по клинична имунология и по вирусология.

Преподавател е в медицинския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, ръководител е на научни проекти финансирани от ФНИ и Софийския Университет, автор/съавтор на редица публикации в реномирани списания.