Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Ембие Азис


Лекар-специалист

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология


Д-р Азис завършва медицина в МУ – Пловдив през 2011 г.
Придобива специалност по кардиология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД през 2017 г.

Д-р Азис е асистент към Катедра по вътрешни болести на МФ на СУ „Св. Климент Охридски“.Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540