“Натоварване, извозване и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от района на болница „Лозенец““

Дата: 02.05.2019 11:30:46

Информация за публикувана в профила на купувача обява - 02.05токол.2019

Обява -02.05.2019

Документация - 02.05.2019

Техническа спецификация - 02.05.2019

Техническо предложение - 02.05.2019

Ценово предложение -02.05.2019

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 14.05.2019

Протокол - 21.05.2019

Договор - 04.06.2019« Обратно към всички покани

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии