Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи

Дата: 12.06.2018 10:13:27

Обява - 12.06.2018

Документация към обява - 12.06.2018


Техническа спецификация - 12.06.2018

Техническо предложение - 12.06.2018

Ценово предложение - 12.06.2018

Информация за обява - 12.06.2018

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти - 20.06.2018

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - 20.06.2018

Срок за получаване на оферти: 25.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 26.06.2018 г.  Час: 12:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол -  29.06.2018

Договор IX-8-10/11.07.2018 - 13.07.2018

Договор IX-8-11/11.07.2018 - 13.07.2018« Обратно към всички покани

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии