Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, консумативи за компютърна и размножителна техника, печатни форми на медицинска и административна документация

Дата: 02.05.2018 09:59:03

Обява - 02.05.2018
Документация към обява - 02.05.2018

Техническа спецификация - 02.05.2018
Техническо предложение - 02.05.2018
Ценово предложение - 02.05.2018
Информация за обява - 02.05.2018

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - 11.05.2018

Срок за получаване на оферти: 16.05.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.05.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Протокол IX-6-15 - 21.05.2018

Договор IX-6-22 - 13.06.2018

Договор IX-6-23 - 25.06.2018

Договор IX-6-24 - 06.07.2018

Допълнително споразумение към Договор IX-6-22 - 19.06.2019

Допълнително споразумение към Договор IX-6-23 - 06.08.2019« Обратно към всички покани

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии