Доставка на защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец“

Дата: 05.02.2018 11:57:38

Обява - 05.02.2018
Документация към обява - 05.02.2018

Техническа спецификация - 05.02.2018
Техническо предложение - 05.02.2018
Ценово предложение - 05.02.2018
Информация за обява - 05.02.2018

Съобщение: Прекратява се възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на защитно облекло за нуждите на Болница „Лозенец““.

Мотиви: Допуснати неточности в техническата спецификация. - 12.02.2018 г.« Обратно към всички покани

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии