„Застраховане имуществото на Болница „Лозенец“: служебни автомобили, недвижими имоти, медицинска апаратура и оборудване“

Дата: 28.06.2017 11:29:29

Обява - 04.07.2017

Информация за публикуваната обява - 04.07.2017

Документация - 04.07.2017
Проект на договор - 04.07.2017

Приложение на Ценово предложение за обособена позиция 1- 04.07.2017

Информация за удължаване на първоначалния срок - 12.07.2017

Протокол - 19.07.2017

Договор IX-9-11/19.07.2017 - 07.08.2017

Договор IX-9-12/02.08.2017 - 07.08.2017

Договор IX-9-13/02.08.2017 - 07.08.2017

Добавък IX-9-17 - 13.04.2018« Обратно към всички покани

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии