“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок от 24 месеца”

Дата: 24.06.2015 14:57:12

Обявление за обществена поръчка: VII-17-1 от 02.07.2015 г.
Решение номер: VII-17-2 от 02.07.2015 г.
Документация - 02.07.2015 16:12:29
Техническа спецификация - 02.07.2015 16:14:06
Техническо предложение - 02.07.2015 16:14:20
Ценово предложение - 02.07.2015 16:14:32

Срок за получаване на оферти: 01.09.2015 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 02.09.2015 г.
Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол 1 - 07.09.2015 11:36:09

Доклад 1 - 07.09.2015 11:36:50

Протокол 2 - 17.09.2015 15:34:21

Доклад 2 - 17.09.2015 15:18:44

Резултати от оценката на техническите предложения:

Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

На 24.09.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок  от 24 месеца”

Доклад 3 - 25.09.2015 13:01:23

Протокол 3 - 25.09.2015 13:01:59

Решение - 25.09.2015 13:02:20

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 13.10.2015 16:27:48

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 26.10.2015 14:52:13

Договор VII-17-18 от 23.10.2015 26.10.2015 14:46:04

Обявление за възложена поръчка VII-17-19 от 27.10.2015 г

Информация за плащане - 15.12.2016  14:35:46

Информация за плащане 22.12.2016  14:44:16

Информация за плащане 11.08.2018 15:18:28

Информация за плащане 10,01,2019 09:18:28

Обявление за изпълнен договор - 22.01.2019 14:29:08« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии