“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Дата: 23.06.2015 14:04:38

Номер в РОП: 00684-2015-0011

Обявление за обществена поръчка: VII-16-1 от 23.06.2015 г.

Решение номер: VII-16-2 от 23.06.2015 г.

Документация - 23.06.2015 14:28:35

Техническа спецификация -23.06.2015 14:29:22

Техническо предложение - 23.06.2015 14:29:42

Ценово предложение - 23.06.2015 14:30:05

Срок за получаване на оферти: 17.07.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 20.07.2015 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

На 24.07.2015 г. от 9.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца.

Протокол VII-16-8 / 21.07.2015 г. - 31.07.2015 16:22:22

Доклад VII-16-9 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:56:42

Протокол VII-16-10 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:57:06

Решение VII-16-11 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:57:20

Решение VII-16-12 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:58:42

Решение VII-16-13 / 31.07.2015 г. - 03.08.2015 17:59:56

Информация за освобождаване на гаранция-05,08,2015 11:48:15

Информация за освобождаване на  гаранция -01.09.2015 15:03:01

Информация за освобождоване на гаранция - 12.09.2015 13:06:39

Информация за освобождаване на гаранция - 14.09.2015 15:34:10

Информация за освобождаване на гаранция -29.09.2015 16:07:49

Договор VII-16-20/11.09.2015 г. - 01.10.2015 13:42:18

Договор VII-16-27/28.09.2015 г. - 01.10.2015 13:42:44

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 02.10.2015 15:34:55

Информация за освобождаване на гаранция -05.10.2015. 14:59:53

Договор VII-16-30/02.10.2015 г. 14.10.2015 10:13:38

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 14.10.2015 10:19:23

Информация за плащане -03.08.2016 15:46:10

Информация за плащане 06.12.2016 17:32:03

Информация за гаранция 08.12.2016 14:24:39

Информация за изпълнен договор VII-16-27/28.09.2015 г. - 12.12.2016 16:19:26

Информация за плащане 09.01.2017  12:55:12

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017  13:01:00

Информация за изпълнен договор VII-16-30/02.10.2015 г. - 11.01.2017 14:28:43

Информация за изпълнен договор VII-16-20/11.09.2015г. - 08.07.2019 14:02:41« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии