Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства

Дата: 30.04.2015 11:08:52

Номер в РОП: 00684-2015-0009
Обявление за обществена поръчка: VII-15-1 от 30.04.2015 г.
Решение номер: VII-15-2 от 30.04.2015 г.
Документация - 30.04.2015 14:15:34
Техническа спецификация -30.04.2015 14:16:10
Техническо предложение - 30.04.2015 14:16:34
Ценово предложение - 30.04.2015 14:16:54
Срок за получаване на оферти: 26.05.2015 г. Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 27.05.2015 г. Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-15-11/15.06.2015 г. - 15.06.2015 14:41:20

Протокол VII-15-12/15.06.2015 г. - 15.06.2015 14:41:42

Доклад VII-15-18/11.09.2015 г. - 11.09.2015 14:44:56

Протокол VII-15-19/11.09.2015 г. - 11.09.2015 14:45:20


Резултати от оценката на техническите предложения:

Обособена позиция I, участник „Джи Ес Евро България” ЕООД - 40 т.

Обособена позиция I, участник „Електро Мед България” ЕООД - 20 т.

Обособена позиция II, участник „Електро Мед България” ЕООД - 40 т.

Обособена позиция III, участник „Имплант Г“ ООД - 40 т.

Обособена позиция IV, участник „Юнивърсити медикал рисърч” ООД - 20 т.

Обособена позиция IV, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция V, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция VI, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция VII, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция VIII, участник „Сико-Фарма” ООД - 40 т.

Обособена позиция IX, участник „Ви енд Ди Сървисис” ООД - 40 т.

На 16.09.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства".

Доклад VII-15-20/18.09.2015 г. 23.09.2015 16:38:16
Протокол VII-15-21/18.09.2015 г. 23.09.2015 16:38:39
Решение VII-15-22/23.09.2015 г. 23.09.2015 16:39:01

Информация за освобождаване на гаранция 26.102015 14:49:18

Иформация за освобождаване на гаранция 27.10.2015 15:07:18

Договор VII-15-33/23.10.2015 02.11.2015 10:40:06

Договор VII-15-34/26.10.2015 02.11.2015 10:40:40

Договор VII-15-35/26.10.2015 02.11.2015 10:40:56

Договор VII-15-36/26.10.2015 02.11.2015 10:41:10

Договор VII-15-37/26.10.2015 02.11.2015 10:41:33

Договор VII-15-38/26.10.2015 02.11.2015 10:41:46

Договор VII-15-39/26.10.2015 02.11.2015 10:41:59

Договор VII-15-42/30.10.2015 02.11.2015 10:42:11

Договор VII-15-43/30.10.2015 02.11.2015 10:42:29

Обявление за възложена поръчка VII-15-44/02.11.2015

Информация за освобождаване на гаранция 02.11.2015 16:16:21

Информация за плащане 26.05.2016 08:12:06

Информация за плащане 26.05.2016 08:15:58

Информация за плащане 26.05.2016 08:19:01

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-43/30.10.2015 г. - 08.11.2016 10:57:04

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-33/23.10.2015 г. - 08.11.2016 10:58:45

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-39/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:07:45

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-34/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:00:01

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-36/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:00:59

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-37/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:01:21

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-38/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:01:42

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-35/26.10.2015 г. - 08.11.2016 11:02:02

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15-42/30.10.2015 г. - 08.11.2016 11:02:27

Информация за плащане 15.12.2016 15:46:41

Информация за плащане 16.12.2016 13:32:32

Информация за плащане 16.12.2016 13:38:58

Информация за плащане 16.12.2016 13:43:20

Информация за плащане 16.12.2016 13:49:51

Информация за плащане 20.12.2016 9:44:44

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017 13:05:05

Информация за гаранция 26.01.2017 15:23:34

Информация за изпълнен договор VII-15-33/23.10.2015 - 01.02.2017 15:23:19

Информация за изпълнен договор VII-15-35/26.10.2015 - 01.02.2017 15:23:49

Допълнително споразумение към договор за обществена поръчка VII-15- 34/26.10.2016 г. - 06.02.2017 09:07:22

Информация за изпълнен договор VII-15-36 17.02.2017 14:27:29

Информация за изпълнен договор VII-15-37 17.02.2017 14:39:42

Информация за изпълнен договор VII-15-38 17.02.2017 14:41:10

Информация за гаранция 17.02.2017 15:09:29

Информация за гаранция 28.02.2017 16:44:58

 

Информацияза плащане 25.04.2017 16:21:28

Информация за изпълнен договор VII-15-34 28.04.2017 13:22:23

Информация за плащане 13.03.2018 14:22:47

Информация за изпълнен договор VII-15-39 -14.03.2018 13:53:49

Информация за гранция 30,04,2018 09:52:33

Информация за изпълнен договор VII-15-42 - 28.09.2018 11:40:22

Информация за плащане 17,01,2019 10:51:58

Обявление за изпълнен договор VII-15-43 - 22.01.2019 14:28:04« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии