Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски за срок от 12 месеца

Дата: 23.04.2015 13:22:55

Номер в РОП: 00684-2015-10

Обявление за обществена поръчка VII-14-1 от 17.06.2015 г.

Решение VII-14-2 от 17.06.2015 г.

Документация 17.06.2015 17:35:00

Техническа спецификация 17.06.2015 17:35:40

Техническо предложение 17.06.2015 17:36:03

Ценово предложение 17.06.2015 17:39:28

Срок за получаване на оферти: 13.07.2015 г. 16:30 часа
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 14.07.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Съобщение: Поради не работеща формула за изчисляване на сумата в "Дежурен персонал" от ценовото предложение, моля да изтеглите отново образеца на приложението от тук:

Ценово предложение 01.07.2015 15:03:58

Доклад VII-14-10/31.07.2015 г. 03.08.2015 16:55:00

Протокол VII-14-11/31.07.2015 г. 03.08.2015 16:55:21

Съобщение: На 29.09.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” за срок от 12 месеца.

Доклад  VII-14-23/24.09.2015 г. 24.09.2015 16:14:05

Протокол VII-14-24/24.09.2015 г. 24.09.2015 16:14:32

Доклад  VII-14-25/29.09.2015 г. 29.09.2015 16:24:59
Протокол VII-14-26/29.09.2015 г. 29.09.2015 16:28:22

Решение VII-14-27/29.09.2015 г.29.09.2015 16:48:43

Информация за освобождаване на гаранция - 14.10.2015 14:50:58

Договор VII-14-33/28.10.2015 г. - 29.10.2015 14:27:45

Обявление за възложена поръчка - 29.10.2015 14:33:56

Информация за освобождаване на гаранция- 30.10.2015 16:14:01

Информация за плащане 12.10.2016 15:45:33

Информация за гаранция 22.12.2016 16:07:50

Информация за плащане 23.12.2016 11:09:50

Информация за изпълнен договор 23.12.2016 14:30:50« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии