Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца

Дата: 02.04.2015 09:36:26

Номер в РОП: 00684-2015-0008

Обявление за обществена поръчка: VII-13-1 от 03.04.2015 г.

Решение номер: VII-13-2 от 03.04.2015 г.

Документация - 03.04.2015 16:33:12

Техническа спецификация -03.04.2015 16:35:28

Техническо предложение - 03.04.2015 16:35:57

Ценово предложение - 03.04.2015 16:36:08

Срок за получаване на оферти: 14.05.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 15.05.2015 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

» Разяснения по чл. 29 ал. 1 от ЗОП съгласно чл. 29 ал. 2 от ЗОП - VII - 13 - 4 / 30.04.2015 11:29:25

Доклад - 27.05.2015 16:09:17

Протокол 1 - 27.05.2015 16:10:07


Доклад VII-13-13/04.06.2015 г. 04.06.2015 16:52:02
Протокол VII-13-14/04.06.2015 г. 04.06.2015 16:52:02

Резултати от оценката на техническите предложения:

Обособена позиция I, участник "Медилон" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция III, участник "Медилон" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция V, участник "РСР" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция VI, участник "РСР" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция VIII, участник "РСР" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция XI, участник "Интерагро-90" ЕООД - 40 т.

Обособена позиция XII участник "Интерагро-90" ЕООД - 40 т.


На 09.06.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца".

Доклад VII-13-15/15.06.2015 15.06.2015 11:46:53

Протокол VII-13-16/15.06.2015 15.06.2015 11:45:08

Решение VII-13-17/15.06.2015 15.06.2015 11:47:18

Решение VII-13-18 /15.06.2015 16.06.2015 14:26:13

Информация за освобождаване на гаранция 06.07.2015 15:42:17

Информация за освобождаване на гаранция 08.07.2015 15:38:04

Информация за освобождаване на гаранция 17.07.2015 15:15:06

Договор VII-13-26 / 03.07.2015 г 22.07.2015 14:43:15

Договор VII-13-27 / 03.07.2015 г 22.07.2015 14:43:45

Договор VII-13-29 / 07.07.2015 г 22.07.2015 14:44:02

Договор VII-13-30 / 07.07.2015 г 22.07.2015 14:44:31

Договор VII-13-32 / 16.07.2015 г 22.07.2015 14:44:49

Договор VII-13-33 / 16.07.2015 г 22.07.2015 14:45:11

Договор VII-13-34 / 16.07.2015 г 22.07.2015 14:45:31

Обявление за възложена поръчка 24.07.2015 г. 15:33:36

Информация за  гаранция 11.07.2016 09:34:39

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - 11.07.2016 14:19:20

Информация за гаранция 30.09.2016 11:30:26

Информация за гаранция 10.10.2016 12:53:19

Информация за плащане 15.12.2016 15:53:59

Информация за плащане 15.12.2016 16:05:45

Информация за плащане 16.12.2016 10:39:50

Информация за плащане 16.12.2016 11:40:24

Информация за плащане 16.12.2016 11:54:39

Информация за плащане 16.12.2016  13:32:10

Информация за плащане 20.12.2016  09:48:27

Информация за плащане 20.12.2016  10:16:18

Информация за изпълнение на договор 20.12.2016 16:40:57

Информация за изпълнение на договор 20.12.2016 16:41:52

Информация за плащане 22.12.2016  15:15:39

Информация за изпълнение на договор 22.12.2016 16:03:32

Информация за гаранция 27.12.2016  14:16:30

Информация за изпълнен договор VII-13-32/16.07.2015 г. - 11.01.2017 14:55:40

Информация за изпълнен договор VII-13-33/16.07.2015 г. - 11.01.2017 14:54:56

Информация за изпълнен договор VII-13-34/16.07.2015 г. - 11.01.2017 14:56:05« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Клиника по клинична патология и съдебна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии