“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

Дата: 20.03.2015 14:17:44

Номер в РОП: 00684-2015-0006

Обявление за обществена поръчка: VII-11-1 от 24.03.2015 г.

Решение номер: VII-11-2 от 24.03.2015 г.

Документация - 24.03.2015 11:26:43

Техническа спецификация - 24.03.2015 11:27:37

Техническо предложение - 24.03.2015 11:28:25

Ценово предложение - 24.03.2015 11:28:53

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 22.04.2015 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад - 12.05.2015 10.22.17

Протокол - 12.05.2015 10.13.50

На 18.05.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница "Лозенец" ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница "Лозенец" за период от 12 месеца.

Доклад 2 - 21.05.2015 11:43:24

Протокол 2 - 21.05.2015 11:43:53

Решение - 21.05.2015 11:44:14

Информация за освобождаване на гаранция 02.06.2015  14:38:17

Информация за освобождаване на гаранция 15.06.2015 16:17:48

Информация за освобождаване на гаранция 22.06.2015 11:17:04

Договор VII-11-19/12.06.2015 г. 23.06.2015 15:54:13

Договор VII-11-21/18.06.2015 г. 23.06.2015 15:54:46

Информация за сключен договор 23.06.2015 г. 16:18:27

Договор VII-11-25/ 31.07.2015 г. 31.07.2015 11:39:18

Информация за сключен договор 31.07.2015 г. 15:18:26

Информация за освобождаване на гаранция 04,08,2015 15:02:57

Информация за гаранция 16.06.2016 11:45:11

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - 16.06.2016 14:52:38

Информация за плащане -06.12.2016 17:35:36

Информация за плащане 09.01.2017  13:32:48

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017  13:38:07

Информация за плащане 09.01.2017 13:40:39

Информация за освобождаване на гаранция 09.01.2017  13:43:54

Информация за изпълнен договор VII-11-25 11.01.2017 14:34:32

Информация за изпълнен договор VII-11-21 11.01.2017 14:44:08« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии