Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

Дата: 22.01.2015 09:47:18

 

Номер в РОП: 00684-2015-0002

Обявление за обществена поръчка VII-2-2 от 22.01.2015 г.

Решение номер: VII-2-3 от 22.01.2015 г. 

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.02.2015 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.02.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документация - 22.01.2015 17:28:45
Техническа спецификация -22.01.2015 17:29:18
Техническо предложение - 22.01.2015 17:29:35
Ценово предложение - 03.11.2014 09:51:21 - 22.01.2015 17:29:46

Доклад № VII-2-6 - 17.02.2015 17:03:37
Протокол № VII-2-7 - 17.02.2015 17:03:53

На 20.02.2015 г. от 14.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца.

Резултати от оценката на техническите предложения на участника „Екос Медика“ ООД по обособени позиции:

 

Обособена позиция

Оценказакачество

Оценка за срок на доставка

I

Стерилниконци - Хирургиченшевенрезербируемматериал

30 точки

10 точки

II

Стерилниконци - Хирургиченшевеннерезорбируемматериал

30 точки

10 точки

III

Стоманенматериалзазатваряненатъкани

30 точки

10 точки

IV

Ендоскопскиконци

30 точки

10 точки

V

Силиконовипродукти

30 точки

10 точки

VI

Средствазахемостаза

30 точки

10 точки

VII

Херниалниплатна

30 точки

10 точки

VIII

Троакари

30 точки

10 точки

Линейнирежещиушиватели и пълнителизаконвенционална и лапароскопскахирургия

30 точки

10 точки

Х

Съшиватели и екстракторизакожа

30 точки

10 точки

ХI

Граспери, дисектори, ножици, иглизаинсуфлация

30 точки

10 точки

ХII

Клипси и клипапликатори

30 точки

10 точки

 

Протокол - 23.02.2015 14:51:18
Доклад - 23.02.2015 14:51:00
Решение - 23.02.2015 14:51:25

Информация за освободена банкова гаранция за участие -24.03.2015 16:22:18

Договор VII-2-13 /18.03.2015 - 31.03.2015 15:11:07

Договор VII-2-14 /18.03.2015 - 31.03.2015 15:14:18

Договор VII-2-15 /18.03.2015 - 31.03.2015 15:13:47

Договор VII-2-16 /18.03.2015- 31.03.2015 15:15:12

Договор VII-2-17 /18.03.2015- 31.03.2015 15:16:26

Договор VII-2-18 /18.03.2015- 31.03.2015 15:16:56

Договор VII-2-19 /18.03.2015- 31.03.2015 15:17:16

Договор VII-2-20 /18.03.2015- 31.03.2015 15:17:37

Договор VII-2-21 /18.03.2015- 31.03.2015 15:17:59

Договор VII-2-22 /18.03.2015- 31.03.2015 15:18:16

Договор VII-2-23 /18.03.2015- 31.03.2015 15:18:49

Договор VII-2-24 /18.03.2015- 31.03.2015 15:19:09

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - 31.03.2015 15:21:06

Информация за плащане 05.01.2016  12:56:14

Информация за плащане 05.01.2016  13:01:32

Информация за плащане 05.01.2016 13:04:20

Информация за плащане 05.01.2016 13:13:37

Информация за плащане 05.01.2016 13:22:48

Информация за плащане 05.01.2016 13:27:07

Информация за плащане 05.01.2016 13:32:04

Информация за плащане 05.01.2016 13:34:43

Информация за изпълнението на договор VII-2-20 25.03.2016 13:57:17

Информация за изпълнението на договор VII-2-23 25.03.2016 13:58:03

Информация за гаранция 29,03,2016 14:44:31

Информация за гаранция 15.12.2016 11:26:19

Информация за плащане 16.12.2016  09:36:56

Информация за плащане 16.12.2016  09:41:10

Информация за плащане 16.12.2016  09:45:39

Информация за плащане 16.12.2016  10:22:37

Информация за плащане 16.12.2016  10:26:52

Информация за плащане 16.12.2016 10:31:45

Информация за плащане 16.12.2016  10:34:43

Информация за плащане 16.12.2016  10:37:35

Информация за плащане 16.12.2016  11:13:22

Информация за плащане 16.12.2016 13:20:57

Информация за изпълнението на договор VII-2-13 - 16.12.2016 15:38:03

Информация за изпълнението на договор VII-2-14 - 16.12.2016 15:41:00

Информация за изпълнението на договор VII-2-15 - 16.12.2016 15:41:39

Информация за изпълнението на договор VII-2-16 - 16.12.2016 15:41:56

Информация за изпълнението на договор VII-2-17 - 16.12.2016 15:42:13

Информация за изпълнението на договор VII-2-18 - 16.12.2016 15:42:38

Информация за изпълнението на договор VII-2-19 - 16.12.2016 15:43:00

Информация за изпълнението на договор VII-2-21 - 16.12.2016 15:43:21

Информация за изпълнението на договор VII-2-22 - 16.12.2016 15:43:42

Информация за изпълнението на договор VII-2-24 - 16.12.2016 15:44:11« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Светломир Таков
Отделение по пулмология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии