Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца

Дата: 20.01.2015 10:02:38

Номер в РОП: 00684-2015-0001

Обявление за обществена поръчка

Решение номер: VII-1-3 от 20.01.2015 г.

Решение за промяна номер: VII-1-3 от 30.01.2015 г.


Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16/02/2015 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.02.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Документация - 21.01.2015 16:33:48
Техническа спецификация - 21.01.2015 16:33:59, корекция 02.02.2015 13:59:28
Програмен продукт за попълване на техническо и ценово предложение - 21.01.2015 16:38:20
Указания за работа с програмния продукт - 21.01.2015 16:34:09

Разяснение - 02.02.2015 16:19:08

Доклад 1 - 19.02.2015 15:58:58
Протокол 1 - 19.02.2015 15:59:09

Доклад 2 - 12.03.2015 16:34:30 
Протокол 2 - 12.03.2015 16:35:17

Обособена позиция №

Участник

Оценката на техническите предложения

Консумативи и детергенти за централна стерилизация

„Медилон“ ЕООД

30 т

Детергенти, еквивалентни за машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS

„Медилон“ ЕООД

30 т

Консумативи, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY

„Сервизмед“ ООД

30 т

Дезинфектанти за повърхности и инструментариум

„Живас“ ООД

30 т

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД

30 т

Дезинфектанти за ръце и кожа

„Живас“ ООД

30 т

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД

30 т

Дезинфектанти за басейн и сауна

„Живас“ ООД

30 т

Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси

„Живас“ ООД

30 т

„Хигиенно-медицинска индустрия“ EООД

30 т

На 17.03.2015 г. от 13.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за измиване, дезинфекция, стерилизация и химическо чистене” за период от 12 месеца.

Доклад 23.03.2015   13:31:13

Протокол 23.03.2015  13:40:22

Решение 23.03.2015 13:44:24

Договор VII-1-30/20.04.2015 г. 21.04.2015 09:46:05

Договор VII-1-31/20.04.2015 г. 21.04.2015 09:46:30

Договор VII-1-32/20.04.2015 г. 21.04.2015 09:47:12

Информация за освободена гаранция за участие 23.04.2015 14:21:51

Информация за освобождаване на гаранция за участие 24.04.2015 15:12:05

Информация за освобождаване на гаранция за участие 29.04.2015 09:15:33

Договор VII-1-33/23.04.2015 г. 30.04.2015 09:22:37

Договор VII-1-34/23.04.2015 г. 30.04.2015 09:23:12

Договор VII-1-37/27.04.2015 г. 30.04.2015 09:23:27

Договор VII-1-38/27.04.2015 г. 30.04.2015 09:24:26

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 30.04.2015 09:31:58

Информазия за плащане -05.01.2016 11:44:24

Информация за плащане -05.01.2016 12:47:48

Допълнително споразумение VII-1-44/22.04.2016 - 25.04.2016 15:07:48

Информация за плащане 25.04.2016 15:14:32

Информация за плащане 25.04.2016 15:17:16

Информация за изпълнение на договор - 03.05.2016 15:01:27Р

Информация за гаранция 05,06,2016 08:28:27

Информация за гаранция 07.06.2016 13:12:

Информация за изпълнение на договор - 07.06.2016 14:09:12

Информация за плащане 11.07.2016 09:17:59

Информоция за гаранция 14.07.2016 13:53:11

Информация за изпълнение на договор - 19.07.2016 16:07:37

Информация за плащане 08.09.2016 14:14:57

Информация за гаранция 09.09.2016 15:40:03

Информация за изпълнение на договор 10.09.2016 14:07:56

Информация за плащане 16.12.2016  09:05:34

Информация за гаранция 19.12.2016 09:44:20

Информация за изпълнение на договор - 20.12.2016 16:42:22

Информация за гаранция -22.12.2016 16:11:51

Информация за плащане 23.12.2016 10:07:56

Информация за плащане 23.12.2016 11:26:15

Информация за плащане 23.12.2016 11:34:49

Информация за изпълнение на договор 23.12.2016 14:35:49

Информация за плащане - 17.01.2017 14:25:58

Информация освобождаване гаранция - 17.01.2017 16:38:28

Информация за изпълнение на договор VІІ-1-33 19.01.2017 14:49:33« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Румен Кальонски
Клиника по образна диагностика

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии