Предоставяне на юридически консултации на Болница "Лозенец" във връзка с прилагането на ЗОП

Дата: 14.04.2016 15:06:28

Номер в РОП: 00684-2016-0018

Решение VII-22-1/14.04.2016 г. - 14.04.2016 16:00:39

Покана - 14.04.2016 16:01:18

Договарянето ще се проведе на:

Дата: 19.04.2016 г.  Час: 14:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол VII-22-4 - 20.04.2016 16:10:40

Доклад VII-22-5 - 20.04.2016 16:11:13

Решение VII-22-6 - 20.04.2016 16:11:33

Договор VII-22-09/04.05.2016 г. - 11.05.2016 14:42:23

Информация за сключен договор - 11.05.2016 14:42:52

Информация за плащане -27.06.2016 15:18:51

Информация за плащане 09.09.2016 16:30:02

Информация за плащане 29.09.2016 11:43:27

Информация за плащане 01.11.2016 08:34:27

Информация за плащане 16.12.2016  18:17:45

Информация за плащане 26.01.2017 15:18:55

Информация зя плащане 28.02.2017 16:36:55

Информация за плащане 11,04,2017 15:42:13

Информация за плащане 25.04.2017 15:56:41

Информация за плащане 29,05,2017 16:07:32

Информация за плащане 21,06,2017 15:07:08

Информация за изпълнен договор 26.06.2017 16:16:18« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Велислава Димитрова Димитрова
Клиника по нефрология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии