“Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология” за период от 12 месеца

Дата: 07.04.2016 15:09:41

Номер в РОП: 00684-2016-0015
Обявление за обществена поръчка VII-21-1 от 12.04.2016 г. -12.04.2016 16:11:18

Решение VII- 21 -2 от 12.04.2016 г. - 12.04.2016 16:13:11
Документация - 12.04.2016 16:13:27
Техническа спецификация - 12.04.2016 16:13:39
Техническо предложение - 12.04.2016 16:13:50
Ценово предложение - 12.04.2016 16:14:03
Срок за получаване на оферти: 25.05.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Отваряне на ценови предложения:

На 17.06.2016 г. в 13.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология”  за период от 12 месеца

Протокол VII-21-6/14.06.2016 г. - 21.06.2016 11:32:34

Протокол VII-21-8/20.06.2016 г. - 21.06.2016 11:32:59

Решение VII-21-9/21.06.2016 г. - 21.06.2016 11:33:12

Информация за гаранция -03.08.2016 15:49:27

Договор VII-21-12/28.07.2016 г. - 04.08.2016 14:02:53

Обявление за възложена поръчка - 04.08.2016 14:03:22

Информация за плащане 01,02,2018 09:25:00

Информация за гаранция 30,04,2018 09:46:54

Информация за плащане 25,01,2019 10:07:05

Обявление за приключен договор VII-21-12 - 25.01.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Щерю Бояджиев
Отделение по неонатология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии