Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

Дата: 04.04.2016 15:51:21

Номер в РОП: 00684-2016-0014
Обявление за обществена поръчка VII-20-1 от 04.04.2016 г. - 04.04.2016 16:09:36

Решение VII- 20 -2 от 04.04.2016 г. - 04.04.2016 16:09:58
Документация - 04.04.2016 16:10:27
Техническа спецификация - 04.04.2016 16:10:12

Срок за получаване на оферти: 16.05.2016 г.  Час: 16:30 
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 17.05.2016 г.  Час: 10:00  
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Решение за промяна от 14.04.2016 г. - 15.04.2016 07:57:00

Доклад VII- 20 -11 - 09.06.2016 16:04:49

Протокол VII- 20 -12 - 09.06.2016 16:05:28

Отваряне на ценови предложения:На 08.07.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

Протокол VII-20-16/30.06.2016 г. - 15.07.2016 15:57:01

Протокол VII-20-18/11.07.2016 г. - 15.07.2016 15:57:29

Решение VII-20-19/15.07.2016 г. - 15.07.2016 15:57:39

Информация за гаранция 03.08.2016 15:40:36

Договор VII-20-25/28.09.2016 г. - 03.10.2016 09:13:27

Обявление за възложен договор - 03.10.2016 09:13:55

Информация за гаранция -05.10.2016 15:36:06

Информация за плащане - 05,01,2016  10:00:42

Информация за плащане - 17.01.2017 14:14:42

Информация за плащане 28.02.2017 16:30:09

Информация за плащане 29.03.2017 15:55:03

Информация за плащане 21.04.2017 13:48:20

Информация за плащане 23.05.2017 14:01:31

Информация за плащане 04.07.2017 15:33:31

Информация за плащане 02.08.2017 16:10:13

Информация за плащане 12.09.2017 10:08:33

Информация за плащане 26.09.2017 15:24:38

Информация за плащане 20,10,2017 13:41:57

Информация за плащане 20.02.2018 14:38:20

Информация за изпълнен договор - 21.02.2018 11:26:20

Информация за гаранция 21.02.2018 15:46:28« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии