“Доставка на реактиви за кръвен анализ и консумативи и реактиви еквивалентни за „ARCHITECT ci 8200” - апарат за изследване на хормони, метаболизъм, микроелементи, молекулярно - биологични показатели, спешна диагностика на сърдечни маркери и други допълнит

Дата: 24.03.2016 10:34:59

Номер в РОП: 00684-2016- 0012
Решение VII-18-2 - 29.03.2016 10:33:10

Договарянето ще се проведе на:

Дата: 12.04.2016 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол VII-18-6 - 06.06.2016 14:22:24

Доклад VII-18-7 - 06.06.2016 14:23:03

Решение VII-18-8 -06.06.2016 14:23:28

Договор VII-18-11/04.07.2016 г. - 05.07.2016 15:58:21

Договор VII-18-12/04.07.2016 г. - 05.07.2016 15:58:46

Обявление за възложена поръчка - 05.07.2016 15:59:03

Информация за плащане 16.12.2016  13:28:53

Информация за плащане 20.12.2016  9:39:10

Допълнително споразумение към Договор VII-18-11/04.07.2016 г. - 16.03.2017 15:44:48

Информация за плащане 29.03.2017 15:57:35

Допълнително споразумение към Договор VII-18-12/04.07.2016 г. - 17.05.2017 09:47:58

Информацияза плащане 10.07.2017 09:55:06

Информация за плащане 10,07,2017 09:57:03

Информация за плащане 25,10,2017 09:48:12

Информация за плащане 25,10,2017 09:49:54

Информация за гаранция 03,11,20147 15:39:21

Информация за изпълнен договор VII-18-11 10.11.2017 14:49:28

Информация за гаранция 21.02.2018 15:50:19

Информация за плащане 21.02.2018 15:53:07

Информация за изпълнен договор VII-18-12 12.03.2018 13:30:10



« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии