„Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1 ”

Дата: 07.03.2016 10:43:41

Номер в РОП: 00684-2016-0009
Решение VII-16-2 от 08.03.2016 г. - 08.03.2016 16:10:42

Документация - 08.03.2016 16:09:31

Техническа спецификация, Техническо предложение, Ценово предложение - 08.03.2016 16:09:59

Договарянето ще се проведе на:

Дата: 14.03.2016 г.  Час: 14:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СТАНОВИЩЕ по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Решение за прекратяване -  17.03.2016 16:29:30« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Клиника по клинична патология и съдебна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии