“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”

Дата: 01.02.2016 15:12:19

Номер в РОП: 0684-2016-0007

Обявление за обществена поръчка VII-7-1 от 01.02.2016 г. - 01.02.2016 15:56:18

Решение VII-7-2 от 01.02.2016 г. - 01.02.2016 15:56:04


Документация - 01.02.2016 15:31:47

Техническа спецификация - 01.02.2016 15:33:40

Техническо предложение - 01.02.2016 15:33:52

Ценово предложение - 01.02.2016 15:34:04

Срок за получаване на оферти: 26.02.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 29.02.2016 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от оценката на техническите предложения по обособени позиции:

 

Обособена позиция

Оценка за качество

I

Стерилни конци - Хирургичен шевен резербируем материал

40 точки

 

II

Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал

40 точки

 

III

Стоманен материал за затваряне на тъкани

40 точки

IV

Силиконови продукти

40 точки

 

V

Средства за хемостаза

40 точки

VI

Херниални платна

40 точки

 

VII

Троакари

40 точки

 

VIII

Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия

40 точки

Съшиватели и екстрактори за кожа

40 точки

 

Х

Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация

40 точки

 

ХI

Клипси и клипапликатори

40 точки

 

 


 

Съобщение: На 08.04.2016 г. в 10,00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции”

Доклад VII-7-7 - 20.04.2016 14:44:25

Протокол VII-7-8 - 20.04.2016 14:45:14

Доклад VII-7-9 - 20.04.2016 14:45:30

Протокол VII-7-10 - 20.04.2016 14:45:45

Решение VII-7-11 - 20.04.2016 14:46:02

Информация за освобождаване на гаранция - 20.05.2016 10:49:56

Договор VII-7-14/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:06:27

Договор VII-7-15/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:08:30

Договор VII-7-16/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:08:49

Договор VII-7-17/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:06

Договор VII-7-18/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:22

Договор VII-7-19/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:38

Договор VII-7-20/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:09:59

Договор VII-7-21/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:10:13

Договор VII-7-22/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:10:25

Договор VII-7-23/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:10:48

Договор VII-7-24/16.05.2016 г. - 27.05.2016 09:11:02

Обявление за възложена поръчка - 27.05.2016 09:11:12

Информация за плащане 15.12.2016  15:32:07

Информация за плащане 15.12.2016  15:38:41

Информация за плащане 15.12.2016 15:44:34

Информация за плащане 16.12.2016 09:34:55

Информация за плащане 16.12.2016 09:47:56

Информация за плащане 16.12.2016 09:53:02

Информация за плащане 16.12.2016 09:57:38

Информация за плащане 16.12.2016 10:02:56

Информация за плащане 16.12.2016 10:07:04

Информация за плащане 16.12.2016 10:15:59

Информация за плащане 20.12.2016  10:19:59

Допълнително споразумение към договор VII-7-14/16.05.2016 г. - 26.05.2017 13:30:22

Допълнително споразумение към договор VII-7-15/16.05.2016 г. - 26.05.2017 13:30:38

Допълнително споразумение към договор VII-7-16/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:12

Допълнително споразумение към договор VII-7-17/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:17

Допълнително споразумение към договор VII-7-18/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:22

Допълнително споразумение към договор VII-7-19/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:25

Допълнително споразумение към договор VII-7-20/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:29

Допълнително споразумение към договор VII-7-21/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:32

Допълнително споразумение към догов:ор VII-7-22/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:35

Допълнително споразумение към договор VII-7-23/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:38

Допълнително споразумение към договор VII-7-24/16.05.2016 г. - 26.05.2017 16:01:40

Допълнително споразумение към договор VII-7-21/16.05.2016 г. - 23.10.2017 13:23:38

Обявление за приключване на договор VII-7-23 - 22.12.2017 12:58:14

Информация за плащане 27,03,2018 09:23:46

Информация за плащане 27,03,2018 09:26:48

Информация за плащане 27,03,2018 09:28:09

Информация за плащане 27,03,2018 09:29:33

Информация за плащане 27,03,2018 09:32:07

Информация за плащане 27,03,2018 09:35:11

Информация за плащане 27,03,2018 09:36:13

Информация за плащане 16,01,2019 14:44:35

Информация за плащане 16,01,2019 14:47:18

Информация за плащане 16,01,2019 14:49:50

Информация за плащане 17,01,2019 08:49:42

Информация за плащане 17,01,2019 08:51:07

Информация за плащане 17,01,2019 08:52:40

Информация за плащане 17,01,2019 08:54:03

 

Обявление за приключване на договор VII-7-21 - 18.01.2019 13:19:39

Обявление за приключване на договор VII-7-20 - 18.01.2019  13:19:21

Обявление за приключване на договор VII-7-19 - 18.01.2019  13:19:09

Обявление за приключване на договор VII-7-18 - 18.01.2019 13:18:54

Обявление за приключване на договор VII-7-17 - 18.01.2019 13:06:42

Обявление за приключване на договор VII-7-24 - 18.01.2019 13:20:13

Обявление за приключване на договор VII-7-22- 18.01.2019 13:19:56

Обявление за приключване на договор VII-7-15 - 24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-7-14 - 24.01.2019

Обявление за приключване на договор VII-7-16 - 24.01.2019

Информация за плащане 25,01,2019 09:57:20

Информация за плащане 25,01,2019 09:58:51

Информация за плащане 25,01,2019 10:00:19« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии