„Доставка на разтвори и сух бикарбонат за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец " по обособени позиции

Дата: 19.01.2016 11:00:49

Номер в РОП: 0684-2016-0006
Обявление за обществена поръчка VII-6-1 от 22.01.2016 г. - 22.01.2016 15:51:30
Решение VII-6-2 от 20.01.2016 г. - 22.01.2016 15:52:22

Документация - 22.01.2016 15:56:37
Техническа спецификация - 22.01.2016 15:52:35
Техническо предложение -  22.01.2016 15:52:58
Ценово предложение -  22.01.2016 15:53:10
Срок за получаване на оферти: 22.02.2016 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 23.02.2016 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад VII-6-5 от 01.03.2016 г. - 01.03.2016 13:26:07

Протокол VII-6-6 от 01.03.2016 г. - 01.03.2016 13:27:13

Доклад VII-6-7 от 16.03.2016 г. - 16.03.2016 15:49:40

Протокол VII-6-8 от 16.03.2016 г. - 16.03.2016 15:50:53

Решение VII-6-9 от 16.03.2016 г. - 16.03.2016 16:14:37

Решение за прекратяване - 16.03.2016 15:51:12

Информация за гаранция -12.04.2016 11:32:25« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии