Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

Дата: 17.12.2015 13:41:25

Номер в РОП: 00684-2016-0001

Обявление за обществена поръчка VII-1-1 от 08.01.2016 г. - 08.01.2016 16:08:01

Решение VII-1-2 от 08.01.2016 г. - 08.01.2016 16:07:32


Документация 08.01.2016 16:09:15

Техническа спецификация 08.01.2016 16:10:03

Техническо предложение 08.01.2016 16:10:21

Ценово предложение 08.01.2016 16:10:33

Срок за получаване на оферти: 02.02.2016 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03.02.2016 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол VII-1-16/22.02.2016 г. 22.02.2016 15:46:48

Съобщение: На 27.05.2016 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на  болница „Лозенец”” за срок от 12 месеца

Протокол VII-1-41/19.05.2016 г. - 06.06.2016 13:54:36

Протокол VII-1-61/01.06.2016 г. - 06.06.2016 13:55:02

Решение VII-1-69/06.06.2016 г. - 06.06.2016 13:55:19

Решение за частично прекратяване VII-1-72/07.06.2016 г. - 07.06.2016 14:06:16

информация за гаранция 17.06.2016 15:54:03

Информация гаранция 20.07.2016 16:13:38

Договор VII-1-84/ 04.07.2016 г. - 27.07.2016 16:13:11

Договор VII-1-85/05.07.2016 г. - 27.07.2016 16:14:11

Договор VII-1-86/05.07.2016 г. -  27.07.2016 16:13:41

Договор VII-1-87/05.07.2016 г. - 27.07.2016 16:12:39

Договор VII-1-88/05.07.2016 г. - 27.07.2016 16:14:25

Договор VII-1-91/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:13:56

Договор VII-1-92/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:13:26

Договор VII-1-93/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:11:13

Договор VII-1-94/19.07.2016 г. - 27.07.2016 16:14:39

Обявление за възложена поръчка - 27.07.2016 16:51:44

Информация за плащане - 22.12.2016 16:10:17

Информация за плащане - 22.12.2016  16:14:27

Информация за плащане - 22.12.2016  16:19:20

Информация за плащане - 22.12.2016  16:22:33

Информация за плащане - 22.12.2016  16:25:12

Информация за плащане - 22.12.2016  16:28:22

Информация за плащане - 22.12.2016  16:31:42

Информация за плащане - 23.12.2016  09:00:46

Информация за плащане -14.03.2017 14:25:06

Информация за плащане -14.032017  14:25:46

Информация за плащане-06.06.2017 14:40:46

Информация за плащане 06.06.2017 14:48:36

Информация за плащане 06.06.2017 14:50:19

Информация за плащане 04,08,2017 14:00:49

Информация за гаранция 08.08.2017 14:13:54

Информация за изпълнен договор VII-1-88 11.08.2017 10:26:35

информация за плащане 21.09.2017 14:12:38

Информация за изпълнен договор VII-1-84/04.07.2016 г. - 25.09.2017 15:27:35

Информация за гаранция 26,09,2017 15:28:01

Информация за плащане 13,03,2018 14:59:40

Информация за плащане 13,03,2018 15:02:47

Информация за плащане 13,03,2018 15:04:10

Информация за гаранция 16,03,2018 15:18:17

Информация за гаранция 16,03,2018 15:20:13

Информация за гарнция 16,03,2018 15:22:16

Информация за изпълнен договор VII-1-91/19.07.2016 г. - 19.03.2018 14:55:12

Информация за изпълнен договор VII-1-92/19.07.2016 г. - 19.03.2018 14:55:52

Информация за изпълнен договор VII-1-93/19.07.2016 г.19.03.2018 14:56:14

Информация за гарнция 30,04,2018 09:50:32

Информация за плащане 09,01,2019 15:03:12

Инфо,мация за п.ащане 09,01,2019 14:59:50

Информация за плащане 09,01,2019 15:06:27

Информация за плащане 09,01,2019 15:07:57

Информация за изпълнен договор VII-1 86 - 14.01.2019 14:40:21

Информация за изпълнен договор VII-1-85 - 14.01.2019 14:41:16

Информация за изпълнен договор VII-1-94 - 14.01.2019 14:41:40

Информация за изпълнен договор VII-1-87 - 14.01.2019 14:42:14« Обратно към всички поръчки

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Христо Стоянов
Спешно отделение

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии