“Доставка на детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене в Университетска болница „Лозенец“ за период от 12 месеца”

Дата: 08.10.2015 10:43:22

Номер в РОП: 00684-2015-0021
Обявление за обществена поръчка VII-27-1 от 13.10.2015 г.
Решение VII-27-2 от 13.10.2015 г.
Документация 13.10.2015 14:31:12
Техническа спецификация 13.10.2015 14:31:39
Техническо предложение 13.10.2015 14:32:04
Ценово предложение 13.10.2015 14:32:19
Срок за получаване на оферти: 09.11.2015г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 10.11.2015 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Съобщение: Поради не работеща формула за изчисляване в ценовото предложение, моля да изтеглите отново образеца на приложението от тук:

Ценово предложение 29.10.2015 16:31:34

Доклад VII-27-5 12.11.2015 14:01:11

Протокол VII-27-6 12.11.2015 14:01:52

Резултати от оценката на техническите предложения:

Обособена позиция 1: Детергенти, еквивалентни за перални машини ELECTOLUX WSB4250H - Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

Обособена позиция 2: Детергенти, еквивалентни за съдомиялни машини Meiko FV 250.2 и чашемиялни машини Meiko EkoStar 545 D - Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

Обособена позиция 3: Консумативи и препарати, еквивалентни за машина за химическо чистене Renzacci Prog 20 - Участникът "Медилон" ЕООД - 30 т.

На 18.11.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на  детергенти за перални и съдомиялни машини и химическо чистене в Университетска болница „Лозенец“ за период от 12 месеца”

Доклад VII-27-7 10.12.2015 15:28:19

Протокол VII-27- 8 10.12.2015 15:31:21

Решение VII-27- 9 10.12.2015 15:31:34

Информация за освобождаване на гаранция 14.01.2016 13:43:16

Обявление за възложена поръчка 19.01.2016 15:52:55

Договор VII-27-12 от 13.01.2016 г. 19.01.2016 15:53:35

Договор VII-27-13 от 13.01.2016 г. 19.01.2016 15:53:58

Договор VII-27-14 от 13.01.2016 г. 19.01.2016 15:54:14

Допълнително споразумение към Договор VII-27-12/13.01.2016 г. - 01.11.2016

Информация за плащане 23.12.2016 11:45:23

Информация за плащане 23.12.2016 12:44:37

Информация за гаранция 17.01.2017 16:15:16

Информация за гаранция 17.01.2017 16:17:35

Информация за гаранция 17.01.2017 16:28:30

Информация за изпълнение на договора VII-27-12 18.01.2017 14:59:25

Информация за изпълнение на договора VII-27-13 18.01.2017 14:58:37

Информация за изпълнение на договора VII-27-14 18.01.2017 14:59:38« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Румен Кальонски
Клиника по образна диагностика

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии