“Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на оригинални резервни части, материали и консумативи) за служебните автомобили на болница „Лозенец” за период от 12 месеца от сключване на договор”

Дата: 13.04.2016 14:27:49

Публична покана - 13.04.2016 15:34:42

Документация - 13.04.2016 15:35:08

Техническо предложение - 13.04.2016 15:35:28

Ценово предложение - 13.04.2016 15:35:40

Срок за получаване на офертите: до 25.04.2016 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1
Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 26.04.2016 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

Протокол IX-9-6/17.06.2016 г. - 17.06.2016 13:45:40

Договор IX-9-9/01.07.2016 г. - 01.07.2016 15:50:00

Информация за плащане 01.112016 08:27:09

Информация за плащане 15.12.2016  14:58:32

Информация за плащане 23.12.2016 13:13:02

Информация за плащане 17,01,2019 10:53:44« Обратно към всички покани

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Румен Кальонски
Клиника по образна диагностика

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии