“Доставка на консумативи за отделение по “Образна диагностика” в болница „Лозенец””

Дата: 07.04.2016 14:09:27

Публична покана -12.04.2016 15:00:02

Документация - 12.04.2016 15:00:28

Техническа спецификация - 12.04.2016 15:01:17

Техническо предложение - 12.04.2016 15:01:32

Ценово предложение - 12.04.2016 15:01:43

Срок за получаване на офертите: до 22.04.2016 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1
Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 25.04.2016 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Доклад IX-8-4 - 13.05.2016 13:15:30

Протокол IX-8-5 -13.05.2016 13:08:02

Договор IX-8-8 -  06.06.2016 16:12:41

Информация за плащане 03,07,2018 09:00:12« Обратно към всички покани

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии