“Доставка и монтаж на употребявана рентгенова тръба за ангиографска уредба Innova 2000, GE”

Дата: 17.03.2016 14:15:03

Публична покана - 17.03.2016 15:18:04

Документация - 17.03.2016 15:18:46

Техническо предложение - 17.03.2016 15:21:17

Ценово предложение - 17.03.2016 15:21:59

Срок за получаване на офертите: до 29.03.2016 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1
Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 30.03.2016 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол -  04.04.2016 13:56:19

Договор -  18.04.2016 11:55:20

Информация за плащане 05.07.2016 09:39:26

Информация за плащане 08,12,2016.14:15:52

Информация за гаранция 08.12.2016 14:19:24

Справка за изпълнение на договора - 12.12.2016 11:57:38« Обратно към всички покани

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии