Абонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения – рентгенови апарати и компютърен томограф, включително доставка на резервни части

Дата: 25.02.2016 14:00:24

Публична покана - 25.02.2016 15:55:09

Документация - 25.02.2016 15:54:44

Техническо предложение -25.02.2016 15:25:58

Ценово предложение - 25.02.2016 15:27:07

Срок за получаване на офертите: до 07.03.2016 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 10:00 часа на 08.03.2016 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

ОТТЕГЛЕНА ПУБЛЧИНА ПОКАНА: Абонаментно поддържане на уредби с източници на йонизиращи лъчения – рентгенови апарати и компютърен томограф, включително доставка на резервни части 29.02.2016 г.« Обратно към всички покани

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Ася Станчева, дм
Клинична лаборатория

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии