“Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца

Дата: 15.02.2016 09:56:11

Публична покана - 17.02.2016 15:47:23

Документация - 17.02.2016 15:48:12

Техническа спецификация - 17.02.2016 15:48:43

Техническо предложение - 17.02.2016 15:48:58

Ценово предложение - 17.02.2016 15:49:11

Срок за получаване на офертите: до 26.02.2016 г. 16:30, в отдел "Деловодство и архив" на Болница "Лозенец", гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, определена със заповед на Възложителя, в 15:00 часа на 29.02.2016 г., гр. София 1407, ул. "Козяк" №1

Протокол - 09.03.2016 14:11:28

Договор IX-2-8 от 30.03.2016 г. - 31.03.2016 14:43:16

Информация за гаранция 30,04,2018 10:03:38

Информация за плащане 17,01,2019 08:55:54« Обратно към всички покани

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Веселин Кожухаров
Клиника по ортопедия и травматология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии