„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

Дата: 27.05.2020 09:57:46

Номер в РОП: 05947-2020-0006

Обявление за обществена поръчка - 10.06.2020

Решение - 10.06.2020

Документация - 10.06.2020
Приложения към документация - 10.06.2020

Проект на договор - 10.06.2020

Техническа спецификация - 10.06.2020
Техническо предложение - 10.06.2020
Ценово предложение - 10.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 10.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 10.06.2020

Срок за получаване на оферти: 14.07.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 15.07.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 25.06.2020 г.

Протокол № VII-7-17/15.10.2020 - 15.10.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Румен Кальонски
Отделение по образна диагностика

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии