„Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи“

Дата: 27.12.2019 15:17:12

Номер в РОП: 00684-2019-0017

Обявление за обществена поръчка - 27.12.2019

Решение - 27.12.2019

Документация - 27.12.2019
Приложения към документация - 27.12.2019

Проект на договор - 27.12.2019

Техническа спецификация - 27.12.2019
Техническо предложение - 27.12.2019
Ценово предложение - 27.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 27.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 27.12.2019

Срок за получаване на оферти: 23.01.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 24.01.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-19-17 - 17.03.2020

Решение VII-19-18 - 17.03.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 11.03.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии