“Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация”

Дата: 11.07.2019 13:40:18

Номер в РОП: 00684-2019-0008

Обявление за обществена поръчка - 15.07.2019

Решение - 15.07.2019

Документация - 16.07.2019
Приложения към документация - 16.07.2019

Проект на договор - 16.07.2019

Техническа спецификация - 16.07.2019
Техническо предложение - 16.07.2019
Ценово предложение - 16.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 16.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 16.07.2019

Срок за получаване на оферти: 19.08.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 20.08.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 13.09.2019г. в 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация”.

 

Протокол   VII-9-7 26.09.2019 г.

Доклад VII-9-8 26.09.2019 г.

Решение VII-9-9 26.09.2019 г.

Уведомително писмо VII-9-10 07.10.2019 г.

Уведомително писмо VII-9-11 07.10.2019 г.

Решение VII-9-9 07.10.2019 г.

Протокол   VII-9-7 11.10.2019 г.

Доклад VII-9-8 11.10.2019 г.

Обявление за прекратяване на обособена позиция - 04.11.2019

Обявление за възложена поръчка - 04.11.2019

Договор VII-9-16 - 04.11.2019

Договор VII-9- 17 - 04.11.2019

Договор VII-9- 18 - 04.11.2019

Договор VII-9- 19 - 04.11.2019

Договор VII-9-  20 - 04.11.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии