“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани”

Дата: 17.06.2019 13:36:08

Номер в РОП: 00684-2019-0007

Обявление за обществена поръчка -19.06.2019

Решение - 19.06.2019

Документация - 19.06.2019
Приложения към документация - 19.06.2019

Проект на договор - 19.06.2019

Техническа спецификация - 19.06.2019
Техническо предложение - 19.06.2019
Ценово предложение - 19.06.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf -19.06.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 19.06.2019

Срок за получаване на оферти: 22.07.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.07.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация VII-8-3/19.06.2019 - 24.06.2019

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 01.07.2019 г.« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 03.06.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Клиника по клинична патология и съдебна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии