“Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани”

Дата: 17.06.2019 13:36:08

Номер в РОП: 00684-2019-0007

Обявление за обществена поръчка -19.06.2019

Решение - 19.06.2019

Документация - 19.06.2019
Приложения към документация - 19.06.2019

Проект на договор - 19.06.2019

Техническа спецификация - 19.06.2019
Техническо предложение - 19.06.2019
Ценово предложение - 19.06.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf -19.06.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 19.06.2019

Срок за получаване на оферти: 22.07.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.07.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация VII-8-3/19.06.2019 - 24.06.2019

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 01.07.2019 г.

На 12.09.2019г. в 14:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани”.

Протокол VII-8-16 05.11.2019

Доклад VII-8-17 05.11.2019

Решение за класиране VII-8-18 05.11.2019

Обявление за прекратени обособени позиции - 22.11.2019

Обявление за възложена поръчка - 19.12.2019

Договор VII-8-27 - 19.12.2019

Договор VII-8-28 - 19.12.2019

Договор VII-8-29 - 19.12.2019

Договор VII-8-30 - 19.12.2019

Договор VII-8-31 - 19.12.2019

Договор VII-8-32 - 19.12.2019

Договор VII-8-33 - 19.12.2019

Договор VII-8-34 - 19.12.2019

Договор VII-8-35 - 19.12.2019

Договор VII-8-36 - 19.12.2019

Договор VII-8-37 - 19.12.2019

Договор VII-8-38 - 19.12.2019

Договор VII-8-40 - 19.12.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Отделение по обща и клинична патология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии