“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

Дата: 25.03.2019 14:50:14

Номер в РОП: 00684-2019-0006

Обявление за обществена поръчка -27.03.2019

Решение - 27.03.2019

Документация - 27.03.2019
Приложения към документация - 27.03.2019

Проект на договор - 27.03.2019

Техническа спецификация - 27.03.2019
Техническо предложение - 27.03.2019
Ценово предложение - 27.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.pdf -27.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.xml - 27.03.2019

Срок за получаване на оферти: 25.04.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 30.04.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 08.04.2019

На 03.06.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

Протокол VII-6-13 - 24.07.2019

Доклад VII-6-14 - 24.07.2019

Решение за класиране VII-6-15 - 24.07.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 03.06.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници ...

» Още новини

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии