“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

Дата: 25.03.2019 14:50:14

Номер в РОП: 00684-2019-0006

Обявление за обществена поръчка -27.03.2019

Решение - 27.03.2019

Документация - 27.03.2019
Приложения към документация - 27.03.2019

Проект на договор - 27.03.2019

Техническа спецификация - 27.03.2019
Техническо предложение - 27.03.2019
Ценово предложение - 27.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.pdf -27.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.xml - 27.03.2019

Срок за получаване на оферти: 25.04.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 30.04.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 08.04.2019

На 03.06.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

Протокол VII-6-13 - 24.07.2019

Доклад VII-6-14 - 24.07.2019

Решение за класиране VII-6-15 - 24.07.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 08.08.2019

Обявление за възложена поръчка - 05.09.2019

Договор VII-6-27 - 05.09.2019

Договор VII-6-29 - 05.09.2019

Договор VII-6-30 - 05.09.2019

Договор VII-6-31 - 05.09.2019

Договор VII-6-32 - 05.09.2019

Договор VII-6-33 - 05.09.2019

Договор VII-6-34 - 05.09.2019

Договор VII-6-35 - 05.09.2019

Допълнително споразумение към договор № VII-6-27 - 10.09. 2020

Допълнително споразумение към договор № VII-6-33 - 14.09.2020

Допълнително споразумение към договор № VII-6-34 - 16.09.2020

Допълнително споразумение към договор № VII-6-32 - 28.09.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Йорданка Узунова, дм
Клиника по педиатрия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии