“Доставка на лекарствени препарати за нуждите на Отделението по асистирана репродукция”

Дата: 25.02.2019 09:28:15

Номер в РОП: 00684-2019-0003

Обявление за обществена поръчка - 05.03.2019

Решение - 05.03.2019

Документация - 05.03.2019
Приложения към документация - 05.03.2019

Проект на договор - 05.03.2019

Техническа спецификация - 05.03.2019
Техническо предложение - 05.03.2019
Ценово предложение - 05.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.pdf -05.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.xml - 05.03.2019

Срок за получаване на оферти: 18.03.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 19.03.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 04.04.2019г. в 12.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени препарати  за нуждите на Отделението по асистирана репродукция”.

Протокол VII-4-6 - 12.04.2019

Доклад VII-4-7 - 12.04.2019

Решение за класиране VII-4-8 - 12.04.2019

Обявление за възложена поръчка - 03.06.2019

Договор - 03.06.2019

Допълнително споразумение към договор № VII-4-11 - 23.06.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Светломир Таков
Отделение по пулмология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии