„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

Дата: 14.01.2019 14:00:00

Номер в РОП: 00684-2019-0001

Обявление за обществена поръчка - 14.01.2019

Решение - 14.01.2019

Документация - 15.01.2019
Приложения към документация - 15.01.2019
Проект на договор - 15.01.2019
Техническа спецификация - 15.01.2019
Техническо предложение - 15.01.2019
Ценово предложение - 15.01.2019
еЕЕДОП - espd-request.pdf -15.01.2019
еЕЕДОП - espd-request.xml -15.01.2019

Срок за получаване на оферти: 18.02.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 19.02.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 26.02.2019г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия и консумативи  за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"- 21.02.2019

 

Протокол VII-1-6 - 28.02.2019

Доклад VII-1-7 - 28.02.2019

Решение за класиране VII-1-8 - 28.02.2019

Обявление за възложена поръчка - 21.10.2019

Договор - 21.10.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Христо Стоянов
Спешно отделение

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии