„Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в Болница „Лозенец““

Дата: 17.10.2018 16:00:00

Номер в РОП: 00684-2018-0017

Обявление за обществена поръчка - 22.10.2018

Решение - 22.10.2018

Документация - 22.10.2018
Приложения към документация - 22.10.2018
Проект на договор - 22.10.2018
Техническа спецификация - 22.10.2018
Техническо предложение - 22.10.2018
Ценово предложение - 22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 22.10.2018

Срок за получаване на оферти: 26.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 30.10.2018

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 19.11.2018

Протокол VII-19-20 -  19.12.2018

Протокол VII-19-22 - 22.03.2019

Протокол VII-19-23 - 22.03.2019

Доклад VII-19-24 - 22.03.2019

Решение за класиране VII-19-25 - 22.03.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 10.04.2019

Обявление за възложена поръчка - 27.05.2019

Договор VII-19 - 48 -27.05.2019

Договор VII-19-61 - 27.05.2019

Договор VII-19-60 - 27.05.2019

Договор VII-19-51- 27.05.2019

Договор VII-19-49 -27.05.2019

Договор VII-19-52 - 27.05.2019

Договор VII-19-62 - 27.05.2019

Договор VII-19 -66 - 27.05.2019

Договор VII-19-54 - 27.05.2019

Договор VII-19-57 - 27.05.2019

Договор VII-19-55 - 27.05.2019

Договор VII-19-56 - 27.05.2019

Договор VII-19-58 - 27.05.2019

Договор VII-19-59 -27.05.2019

Договор VII-19-64 - 27.05.2019

Договор VII-19-65 -27.05.2019

Договор VII-19-53-27.05.2019

Договор VII-19-67 - 27.05.2019

Договор VII-19-69 - 27.05.2019

Договор VII-19-63 -27.05.2019

Обявление за възложена поръчка - 30.05.2019

Договор VII-19-71 - 30.05.2019

Договор VII-19-72 - 30.05.2019

Договор VII-19-73 - 30.05.2019

Договор VII-19-74 - 30.05.2019

Обявление за възложена поръчка - 19.06.2019

Договор VII-19-76 - 19.06.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 03.06.2019г. в 08.30 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници ...

» Още новини

Специалисти

Радосвет Горнев
Клиника по обща хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии