“Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“”

Дата: 17.10.2018 14:00:27

Номер в РОП: 00684-2018-0016

Обявление за обществена поръчка - 19.10.2018

Решение - 19.10.2018

Документация - 19.10.2018
Приложения към документация - 19.10.2018
Проект на договор - 19.10.2018
Техническа спецификация - 19.10.2018
Техническо предложение - 19.10.2018
Ценово предложение - 19.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -19.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 19.10.2018

Срок за получаване на оферти: 21.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 22.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация- 02.11.2018

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП 30.10.2018

На 18.12.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Болница „Лозенец“”.

На 10.01.2019 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Болница „Лозенец” ще се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти:

  1. по обособена позиция № 19 - Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- прави - със сребърно покритие между участниците "Кардио Медикал" ЕООД и "Б. Браун Медикал" ЕООД;
  2. по обособена позиция № 20 - Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове- бифуркационни със сребърно покритие между участниците "Кардио Медикал" ЕООД и "Б. Браун Медикал" ЕООД.

Протокол VII-18-15/21.01.2019 - 21.01.2019

Доклад VII-18-16/21.01.2019 - 21.01.2019

Решение за класиране VII-18-17/21.01.2019 - 21.01.2019

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 08.02.2019

Обявление зя възложена поръчка - 27.03.2019

Договор VII-18-34 - 27.03.2019

Договор VII-18-29 - 27.03.2019

Договор VII-18-35 -27.03.2019

Договор VII-18-30 - 27.03.2019

Договор VII-18-31 - 27.03.2019

Договор VII-18-32 - 27.03.2019

Договор VII-18-36 - 27.03.2019

Договор VII-18-33 - 27.03.2019

Договор VII-18-37 - 27.03.2019

Договор VII-18-38 - 27.03.2019

Договор VII-18-40 - 27.03.2019

Информация за изпълнението на договор VII-18-32 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-18-36 30.06.20« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Светломир Таков
Отделение по пулмология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии